Naturalnie zdrowa

W Polsce w wodach ze studni występują związki żelaza i manganu .W celu ich usunięcia z wody stosowane są filtry odżelaziająco-odmanganiające. Działają one w zróżnicowanych zakresach wydajności i budowane są z uwzględnieniem parametrów wyjściowych wody.

Zaufaj specjaliście

Odżelaziacze i odmanganiacze nie są systemami uniwersalnymi,  każde urządzenie dobiera się na podstawie badania wody w konkretnym ujęciu.